Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gogledd Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gogledd Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 51831 26% Heb ei ethol
Janet Ryder Plaid Cymru 50558 26% Wedi'i ethol
Mark Isherwood AC
Brynle Williams
Ceidwadwyr Cymreig 50266 26% Wedi'i ethol
Eleanor Burnham Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 15275 8% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Genedlaethol Prydain 9986 5% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 8015 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 5660 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 2209 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gristnogol Cymru 1300 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 700 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cynghrair Pobl Gristnogol 642 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 196442
Etholaeth 462801
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 26%
Plaid Cymru 26%
Ceidwadwyr Cymreig 26%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 8%
Plaid Genedlaethol Prydain 5%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4%
Plaid Werdd Cymru 3%
Plaid Lafur Sosialaidd 1%
Plaid Gristnogol Cymru 1%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%
Cynghrair Pobl Gristnogol 0%