Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 70625 42% Heb ei ethol
Janet Davies
David Rhys Lloyd (Dai Lloyd)
Plaid Cymru 50757 30% Wedi'i ethol
Alun Cairns Ceidwadwyr Cymreig 20993 12% Wedi'i ethol
Peter Black AC Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 18527 11% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 4082 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cynrychiolydd y Bobl 2074 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Sosialaidd Unedig 1257 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid y Gyfraith Naturiol 676 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 168991
Etholaeth 393967
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 42%
Plaid Cymru 30%
Ceidwadwyr Cymreig 12%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 11%
Plaid Werdd Cymru 2%
Cynrychiolydd y Bobl 1%
Y Blaid Sosialaidd Unedig 1%
Plaid y Gyfraith Naturiol 0%