Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 83953 41% Heb ei ethol
Jocelyn Davies
Dr Phil Williams
Plaid Cymru 49139 24% Wedi'i ethol
William Graham Ceidwadwyr Cymreig 33947 17% Wedi'i ethol
Michael German Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 24757 12% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 4879 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 4055 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Sosialaidd Unedig 903 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid y Gyfraith Naturiol 898 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 202531
Etholaeth 460849
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 41%
Plaid Cymru 24%
Ceidwadwyr Cymreig 17%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 12%
Plaid Lafur Sosialaidd 2%
Plaid Werdd Cymru 2%
Y Blaid Sosialaidd Unedig 0%
Plaid y Gyfraith Naturiol 0%