Canlyniadau'r etholiad ar gyfer De Caerdydd a Phenarth

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

De Caerdydd a Phenarth - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Vaughan Gething Llafur Cymru 13814 50% Wedi'i ethol
Ben Gray Ceidwadwyr Cymreig 7555 27% Heb ei ethol
Liz Musa Plaid Cymru 3324 12% Heb ei ethol
Sian Anne Cliff Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2786 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27479
Etholaeth 75038
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 310
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Vaughan Gething 50% Wedi'i ethol
Ben Gray 27% Heb ei ethol
Liz Musa 12% Heb ei ethol
Sian Anne Cliff 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd310
Cyfanswm a wrthodwyd310