Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Bro Morgannwg

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Bro Morgannwg - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jane Hutt Llafur Cymru 11448 35% Wedi'i ethol
David Melding Ceidwadwyr Cymreig 10522 32% Heb ei ethol
Christopher Franks Plaid Cymru 7848 24% Heb ei ethol
Frank Little Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2938 9% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 32756
Etholaeth 67804
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jane Hutt 35% Wedi'i ethol
David Melding 32% Heb ei ethol
Christopher Franks 24% Heb ei ethol
Frank Little 9% Heb ei ethol