Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Tor-faen

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Tor-faen - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lynne Neagle Llafur Cymru 9080 38% Wedi'i ethol
Michael Gough Llafur Annibynnol 3795 16% Heb ei ethol
Ingrid Nutt Annibynnol 2828 12% Heb ei ethol
Jean Gray Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2614 11% Heb ei ethol
Noel Turner Plaid Cymru 2614 11% Heb ei ethol
Kay Thomas Ceidwadwyr Cymreig 2152 9% Heb ei ethol
Stephen Smith Sosialwyr Annibynnol 839 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23922
Etholaeth 61037
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Lynne Neagle 38% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Michael Gough 16% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Ingrid Nutt 12% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Jean Gray 11% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Noel Turner 11% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Kay Thomas 9% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Stephen Smith 4% Heb ei ethol