Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Abertawe

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Abertawe - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Andrew Davies Llafur Cymru 8217 35% Wedi'i ethol
Dr David Rhys Lloyd (Dai Lloyd) Plaid Cymru 6291 27% Heb ei ethol
Paul Valerio Ceidwadwyr Cymreig 3643 15% Heb ei ethol
John Newbury Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3543 15% Heb ei ethol
David Evans Annibynnol 996 4% Heb ei ethol
John Harris Cynrychiolydd y Bobl 774 3% Heb ei ethol
Alec Thraves Y Blaid Sosialaidd Unedig 263 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23727
Etholaeth 59369
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Andrew Davies 35% Wedi'i ethol
Dr David Rhys Lloyd (Dai Lloyd) 27% Heb ei ethol
Paul Valerio 15% Heb ei ethol
John Newbury 15% Heb ei ethol
David Evans 4% Heb ei ethol
John Harris 3% Heb ei ethol
Alec Thraves 1% Heb ei ethol