Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gogledd Caerdydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gogledd Caerdydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Julie Morgan Llafur Cymru 16384 48% Wedi'i ethol
Jonathan Morgan Ceidwadwyr Cymreig 14602 42% Heb ei ethol
Ben Foday Plaid Cymru 1850 5% Heb ei ethol
Matt Smith Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1595 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 34431
Etholaeth 66934
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 229
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Julie Morgan 48% Wedi'i ethol
Jonathan Morgan 42% Heb ei ethol
Ben Foday 5% Heb ei ethol
Matt Smith 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd229
Cyfanswm a wrthodwyd229