Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ogwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ogwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Janice Gregory AM Llafur Cymru 10407 48% Wedi'i ethol
John Rogers Plaid Cymru 5842 27% Heb ei ethol
Ralph Hughes Annibynnol 2439 11% Heb ei ethol
Sheila Wayne Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1496 7% Heb ei ethol
Chris Smart Ceidwadwyr Cymreig 1415 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 21599
Etholaeth 51998
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Janice Gregory AM 48% Wedi'i ethol
John Rogers 27% Heb ei ethol
Ralph Hughes 11% Heb ei ethol
Sheila Wayne 7% Heb ei ethol
Chris Smart 7% Heb ei ethol