Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Casnewydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Casnewydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
John Griffiths Llafur Cymru 9497 49% Wedi'i ethol
Mark Major Ceidwadwyr Cymreig 4386 23% Heb ei ethol
Alistair Cameron Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2684 14% Heb ei ethol
Christopher Holland Plaid Cymru 2647 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 19214
Etholaeth 54196
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
John Griffiths 49% Wedi'i ethol
Mark Major 23% Heb ei ethol
Alistair Cameron 14% Heb ei ethol
Christopher Holland 14% Heb ei ethol