Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Llanelli

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Llanelli - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Helen Mary Jones Plaid Cymru 11973 42% Wedi'i ethol
Ann Garrard Llafur Cymru 11285 40% Heb ei ethol
Tim Dumper Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2920 10% Heb ei ethol
Barrie Harding Ceidwadwyr Cymreig 1864 7% Heb ei ethol
Anthony Popham Annibynnol 345 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 28387
Etholaeth 58371
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Helen Mary Jones 42% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Ann Garrard 40% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Tim Dumper 10% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Barrie Harding 7% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Anthony Popham 1% Heb ei ethol