Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Islwyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Islwyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Brian Hancock Plaid Cymru 10042 42% Wedi'i ethol
Shane Williams Llafur Cymru 9438 39% Heb ei ethol
Caroline Bennett Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2351 10% Heb ei ethol
Chris Stevens Ceidwadwyr Cymreig 1621 7% Heb ei ethol
Ian Thomas Y Blaid Sosialaidd Unedig 475 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23927
Etholaeth 50600
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Brian Hancock 42% Wedi'i ethol
Shane Williams 39% Heb ei ethol
Caroline Bennett 10% Heb ei ethol
Chris Stevens 7% Heb ei ethol
Ian Thomas 2% Heb ei ethol