Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Cwm Cynon

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Cwm Cynon - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Christine Chapman Llafur Cymru 9883 46% Wedi'i ethol
Phil Richards Plaid Cymru 9206 42% Heb ei ethol
Alison Willott Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1531 7% Heb ei ethol
Edmund Hayward Ceidwadwyr Cymreig 1046 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 21666
Etholaeth 47619
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Christine Chapman 46% Wedi'i ethol
Phil Richards 42% Heb ei ethol
Alison Willott 7% Heb ei ethol
Edmund Hayward 5% Heb ei ethol