Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ceredigion

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ceredigion - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Elin Jones AC Plaid Cymru 15258 48% Wedi'i ethol
Maria Battle Llafur Cymru 5009 16% Heb ei ethol
David L Evans Annibynnol 4114 13% Heb ei ethol
Dorian Evans Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3571 11% Heb ei ethol
Henri Lloyd Davies Ceidwadwyr Cymreig 2944 9% Heb ei ethol
Dave Bradney Plaid Werdd Cymru 1002 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 31898
Etholaeth 55311
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elin Jones AC 48% Wedi'i ethol
Maria Battle 16% Heb ei ethol
David L Evans 13% Heb ei ethol
Dorian Evans 11% Heb ei ethol
Henri Lloyd Davies 9% Heb ei ethol
Dave Bradney 3% Heb ei ethol