Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rhodri Thomas Plaid Cymru 17328 53% Wedi'i ethol
Chris Llewelyn Llafur Cymru 10348 32% Heb ei ethol
Helen Stoddart Ceidwadwyr Cymreig 2776 9% Heb ei ethol
Juliana Hughes Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2202 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 32654
Etholaeth 53634
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rhodri Thomas 53% Wedi'i ethol
Chris Llewelyn 32% Heb ei ethol
Helen Stoddart 9% Heb ei ethol
Juliana Hughes 7% Heb ei ethol