Cofrestr Buddiannau

Cefin Campbell AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
Aelod Ymgynghoriaeth Sbectrwm – cwmni ymgynghori, ymchwil a hyfforddiant. Roeddwn yn Gyfarwyddwr ar y cwmni rhwng 2008-2021. Daeth y cwmni i ben ar 31 Mai 2021(Rh.S. 4.3 - Band 3 – mwy na 20 awr yr wythnos).
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Cynghorydd – Cyngor Sir Gâr (Rh.S. 4.3 - Band 2 - Rhwng 5 ac 20 awr yr wythnos) (wedi dod i ben ar 5 Mai 2022)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Dau docyn a lletygarwch ar gyfer y gêm gynghrair rhwng Sgarlets Llanelli a Chaerdydd ar 8 Hydref 2022 gan BT
Aelod Tocyn a lletygarwch ar gyfer y gêm rygbi rhwng Cymru a Seland Newydd ar 5 Tachwedd 2022 gan S4C
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd am holl gostau ymgyrch etholiadol Canolbarth a Gorllewin Cymru 2021 gan Blaid Cymru.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin (wedi dod i ben ym mis Mai 2022)

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim