Cofrestr Buddiannau

Luke Fletcher AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Partner Golygydd, CBAC (bwrdd arholi)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Tocyn a lletygarwch ar gyfer gêm rygbi rhwng Cymru a Seland Newydd ar 30 Hydref 20221 gan ITV
Aelod Crys rygbi Clwb Rygbi Pencoed
Aelod Dau docyn i gêm derfynol yng nghlwb pêl-droed Penybont gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru (rhoddwyd yr ail docyn i aelod o'i dîm)
Aelod Tocyn a lletygarwch i'r gên rhwng Cymru a Ffrainc gan BT
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd holl gostau etholiad 2021 gan Blaid Cymru.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Partner Eiddo preswyl, Caerdydd
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Neuadd Lles Glowyr Pencoed
Aelod Llywodraethwr Ysgol - Ysgol Gynradd Pencoed (wedi dod i ben)
Aelod Aelod - Achub Milgwn Cymru
Aelod Aelod - Baobab Bach (rhwydwaith o bantrïau ym Mhen-y-bont ar Ogwr)

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod o Mebyon Kernow
Aelod o ymgyrch Cuba Solidarity

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim