Cofrestr Buddiannau

Julie James AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
Priod Cyfarwyddwr Flattout Design Limited (ymgynghorwyr dylunio electronig)
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Mab Dadansoddwr data, dylunio graffig ac ymchwil, Deryn Consulting Cyf (wedi dod i ben ar 17 Awst 2018)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
DimDim
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod o Unsain

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r Aelod Cynulliad Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contra
Enw: Laura Murton Ym mha rinwedd y caiff ei chyflogi: Swyddog y Wasg, Ymchwil a Chysylltiadau Cyhoeddus
Aelod o deulu: Hannah Blythyn AC Dyddiad pan ddechreuodd y swydd: 16 Chwefror 2015 (wedi dod i ben ar 31 Gorffennaf 2018)
Perthynas â'r AC: Priod Oriau fe'i contractwyd i weithio: 14.8
Enw: Oliver James-Flatt Ym mha rinwedd y gaiff ei gyflogi: Swyddog Cyfathrebu a'r Wasg
Aelod o deulu: Julie James AC Dyddiad pan ddechreuodd y swydd: 21 Awst 2018
Relationship to AM: Son Oriau fe'i gontractwyd i weithio: 30

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu