Cofrestr Buddiannau

Llyr Gruffydd AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Ffioedd achlysurol am ddarlledu (Rh.S. 4.3 - Band 1 – Llai na 5 awr yr wythnos)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Gwario diwrnod efo cynrychiolwyr o'r Awrdurdod Ceffylau Prydeinig ar safle stablau cyfagos a hefyd Cae Rasio Bangor-is-y-Coed. Derbynwyd lluniaeth yn ystod y diwrnod yn yr ardal "Paddock". Y gost oedd £108.00 (£90.00 & VAT). Roedd y gost yn cynnwys tocyn i'r rasys a chinio. Enw’r unigolyn neu’r cwmni sy’n rhoi’r rhodd: Cwmni Cae Rasio Bangor-is-y-Coed
Aelod Dau docyn a lletygarwch ar gyfer y gêm rhwng Cymru ac Estonia yng Nghaerdydd gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru
Aelod Tocyn a lletygarwch ar gyfer y gêm rygbi rhwng Cymru a Ffrainc ar 11 Mawrth 2022 gan Grŵp BT
Aelod Tocyn (gan gynnwys cinio gwerth £75) i Wobrau Rasio Blynyddol Cymru yn y Celtic Manor, Casnewydd gan yr Awdurdod Rasio Prydeinig
Aelod Cinio/lletygarwch a thocyn i Grand National Cymru yng Nghas-gwent gan yr Awdurdod Rasio Prydeinig. Cyfanswm gwerth y lletygarwch oedd £225.00.
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd yr holl gostau ar gyfer etholiad 2021 gan Bwyllgor Rhanbarth Gogledd Cymru, Plaid Cymru.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod Mae'r Aelod yn berchen ar dŷ sy'n cael ei rentu yn Rhuthun.
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Bwrdd Llywodraethwyr - Ysgol Pentrecelyn
Aelod Aelod - Llys Prifysgol Glyndwr, Wrecsam
Aelod Aelod - Cymdeithas Milfeddygon Prydain
Aelod Aelod - Sefydliad Tafarnwyr Prydain
Aelod Cadeirydd - Bwrdd Llywodraethwyr - Ysgol Pentrecelyn

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim