Cofrestr Buddiannau

Rhun ap Iorwerth AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
Aelod Cyfarwyddwr – Rhun ap Iorwerth Cyf – Cwmni newyddiaduraeth (SO 4.3 - Band 1 – Llai na 5 awr yr wythnos)
Aelod Cyfarwyddwr – Paradwys Cyf – Cwmni eiddo (RhS 4.3 - Band 1 – Llai na 5 awr yr wythnos)
Priod Cyfarwyddwr – Paradwys Cyf – Cwmni eiddo
Priod Cyfarwyddwr - Ateb Cyntaf Cyf - Gwasanaethau iaith
Priod Cyfarwyddwr - Port-a (Ateb) Cyf - Gwasanaethau iaith
Priod Cyfarwyddwr - GROUP ED Cyf - Meddalwedd addysg
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Gwaith achlysurol yn cyflwyno digwyddiadau cyhoeddus, a chyfraniadau achlysurol i raglenni teledu/radio (SO 4.3 - Band 1 – Llai na 5 awr yr wythnos)
Priod Cyfarwyddwr Gweithredol - Ateb Cyntaf Cyf - Gwasanaethau iaith
Priod Cyfarwyddwr Gweithredol - Port-a (Ateb) Cyf - Gwasanaethau iaith
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd costau etholiad Ynys Môn ar gyfer etholiadau 2021 gan Blaid Cymru.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod a'i briod Mae Paradwys Cyf, cwmni y mae’r aelod a’ briod yn gyfarwyddwyr arno, yn berchen ar dŷ sy’n cael ei osod ar rent tymor hir yng Nghaerdydd.
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Priod Aelod – Llywodraethwyr Ysgol Gyfun Llangefni
Priod Aelod – Bwrdd Grwp Cynefin

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod o Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr, yr NUJ

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim