Cofrestr Buddiannau

Andrew RT Davies AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
Aelod T.J. Davies a'i feibion - Busnes ffermio (RhS 4.3 - Band 2 – rhwng 5 a 20 awr yr wythnos).
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Partner yn T.J. Davies a'i feibion – Busnes ffermio (RhS 4.3 - Band 2 – rhwng 5 a 20 awr yr wythnos). Busnes a gaiff gymorth amaethyddol y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddosbarthu.
Aelod Cynghoryddd - Cyngor Bro Morgannwg (RhS 4.3 - Band 2 - rhwng 5 a 20 awr yr wythnos)
Aelod Derbyniwyd £60 am gwblhau arolwg ymchwil y farchnad gan YouGov (RhS 4.3 - Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos)
Aelod Ipsos MORI UK Cyf - wedi derbyn £90 am gwblhau arolwg (RhS 4.3 - Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos)
Aelod Derbyniodd £50 am gwblhau arolwg gan Savanta Comres (RhS 4.3 - Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos)
Aelod Cwblhau arolygon cyffredinol yn achlysurol i gwmniau ymchwil i'r farchnad amrywiol, gan gynnwys YouGov, Savanta ComRes ac Ipsos MORI (RhS 4.3 - Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd costau etholiad y Senedd yn 2021 gan Blaid Geidwadol Cymru - Canol De Cymru.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod Tir amaeth ac adeilad ym Mro Morgannwg.
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Undeb Amaethwyr Cymru
Aelod Aelod - Cymdeithas Amaethyddol Bro Morgannwg
Aelod Llywydd - Clwb Ffermwyr Ifanc Llantrisant
Aelod Aelod a Llywodraethwr Oes - Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Aelod Ymddiriedolwr - Elusen Tomorrow's Generation

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim