Penderfyniadau

Ymchwiliad i dwristiaeth

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

22/01/2015 - Debate on the Enterprise and Business Committee's report on Tourism

Dechreuodd yr eitem am 15.01

 

NDM5670 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar ei Ymchwiliad i Dwristiaeth, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Tachwedd 2014.

 

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 14 Ionawr 2015.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


10/11/2014 - Tourism Inquiry - Consideration of Draft Report


09/05/2014 - Inquiry into Tourism - consideration of the options for a visit

2.1. Trafododd y Pwyllgor yr eitem hon yn breifat a chytunwyd i gynnal ymweliadau i dri lleoliad ledled Cymru ar 26 Mehefin 2014.

 


31/03/2014 - Tourism Inquiry (discussion of scoping paper) (12.00-12.15)

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

8.2 Cymeradwyodd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer yr Ymchwiliad i Dwristiaeth.