Penderfyniadau

Datganiad gan y Prif Weinidog - y Pedwerydd Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

04/04/2016 - Statement by the First Minister on Tata Steel

Dechreuodd yr eitem am 13.30


09/03/2016 - Datganiad gan y Prif Weinidog: Bil Drafft Llywodraeth a Chyfreithiau yng Nghymru

Dechreuodd yr eitem am 14.04


02/03/2016 - Statement by the First Minister: The Draft Wales Bill

Dechreuodd yr eitem am 14.24


02/12/2015 - Statement by the First Minister: The Metro

Dechreuodd yr eitem am 14.35


18/11/2015 - Datganiad gan y Prif Weinidog: Ymosodiadau Paris

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 


21/10/2015 - Statement by the First Minister: The Draft Wales Bill

Dechreuodd yr eitem am 14.29

 


07/10/2015 - Statement by the First Minister: Welsh Government response to the Flynn Report

Dechreuodd yr eitem am 14.35

 


15/07/2015 - Statement by the First Minister: Publication of the Flynn Report

Dechreuodd yr eitem am 14.29


17/06/2015 - Datganiad gan y Prif Weinidog: Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu

Dechreuodd yr eitem am 14.35

 

Am 15.31, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 10 munud. Cafodd y gloch ei chanu bum munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar Fil Cymwysterau Cymru.


04/03/2015 - Statement by the First Minister: UK Government announcement on the St David's Day Process

Dechreuodd yr eitem am 14.24


24/09/2014 - Statement by the First Minister: The Outcome of the Scottish Referendum and Implications for Wales

Dechreuodd yr eitem am 14.36

 


16/07/2014 - Statement by the First Minister: The Legislative Programme

Dechreuodd yr eitem am 14.28


09/07/2014 - Statement by the First Minister: The Welsh Government Response to the Williams Commission Report

Dechreuodd yr eitem am 15.43

 


02/07/2014 - Datganiad gan y Prif Weinidog: Ymateb Llywodraeth Cymru i ail adroddiad Comisiwn Silk

Dechreuodd yr eitem am 14.58


18/06/2014 - Statement by the First Minister: Welsh Language Policy Statement

Dechreuodd yr eitem am 14.28


04/06/2014 - Datganiad gan y Prif Weinidog: Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu

Dechreuodd yr eitem am 14.35


14/05/2014 - Statement by the First Minister: Recommendation on the siting of the Sub-Regional Neonatal Intensive Care Centre (SuRNICC) in North Wales

Dechreuodd yr eitem am 15.33


26/03/2014 - Datganiad gan y Prif Weinidog: Datganiad Polisi am yr Iaith Gymraeg - Ymateb i Adroddiadau ar y Mentrau Iaith a Chymunedau Cymraeg

Dechreuodd yr eitem am 14.27


05/12/2013 - Statement by the First Minister: Operation Jasmine

Dechreuodd yr eitem am 14.56

 


13/11/2013 - Statement by the First Minister: Y Gynhadledd Fawr - next steps

Dechreuodd yr eitem am 15.03


13/11/2013 - Statement by the First Minister: The Review of Neonatal Services in North Wales

Dechreuodd yr eitem am 14.30


17/07/2013 - Statement by the First Minister: The Legislative Programme

Dechreuodd yr eitem am 18.49


05/06/2013 - Statement by the First Minister: The Programme for Government Annual Report

Dechreuodd yr eitem am 15.14


15/05/2013 - Statement by the First Minister: Progress on Implementing "Energy Wales"

Dechreuodd yr eitem am 14.25


01/05/2013 - Statement by the First Minister: Commission on Public Service Governance and Delivery

Dechreuodd yr eitem am 15.20


24/04/2013 - Statement by the First Minister: A Review of Neonatal Services in Betsi Cadwaladr University Health Board

Dechreuodd yr eitem am 14.37


18/07/2012 - Statement by the First Minister: The Robert Powell Investigation

Dechreuodd yr eitem am 14.49.

 


18/07/2012 - Statement by the First Minister: The Legislative Programme

Dechreuodd yr eitem am 15:20

 


30/05/2012 - Statement by the First Minister: The Programme for Government Annual Report

Dechreuodd yr eitem am 14:29