Penderfyniadau

Cwestiynau i'r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth.

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

17/07/2014 - Questions to the Minister for Local Government and Government Business

Dechreuodd yr eitem am 14.29

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.

 


19/06/2014 - Questions to the Minister for Local Government and Government Business

Dechreuodd yr eitem am 14.11

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.


15/05/2014 - Questions to the Minister for Local Government and Government Business

Dechreuodd yr eitem am 14.11

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 4 a 9 eu grwpio.


27/03/2014 - Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 14.16

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 3 a 5 eu grwpio.


19/02/2014 - Questions to the Minister for Local Government and Government Business

Dechreuodd yr eitem am 14.17

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 6 a 9 eu grwpio.


23/01/2014 - Questions to the Minister for Local Government

Dechreuodd yr eitem am 14.13

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 1, 7, 9, 10 a 12 eu grwpio.

 


28/11/2013 - Questions to the Minister for Local Government and Government Business

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 10 a 12 eu grwpio.


24/10/2013 - Questions to the Minister for Local Government and Government Business

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.


26/09/2013 - Questions to the Minister for Local Government and Government Business

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 6 ac 8 i 15. Trosglwyddwyd cwestiwn 7 i’w ateb yn ysgrifenedig.


27/06/2013 - Questions to the Minister for Local Government and Government Business

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 3 a 5 i 13. Tynnwyd cwestiwn 4 yn ôl.


23/05/2013 - Questions to the Minister for Local Government and Government Business

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 1 a 9 eu grwpio.


24/04/2013 - Cwestiynau i'r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd cwestiynau 2 i 12 a 14 i 15. Cafodd cwestiynau 3 a 4 eu grwpio. Tynnwyd cwestiynau 1 a 13 yn ôl.