Penderfyniadau

Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

22/05/2014 - Debate on the Communities, Equality and Local Government Committee’s Report on Participation Levels in Sport

Dechreuodd yr eitem am 15.02

NDM5509 Christine Chapman (Cwm Cynon)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Lefelau Cyfranogiad Mewn Chwaraeon, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Mawrth 2014.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.