Penderfyniadau

Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

10/10/2012 - Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen - Tystiolaeth gan gyn Swyddog Cyfrifo

4.1 Croesawodd y Cadeirydd Gareth Hall i’r cyfarfod.

 

4.2 Holodd y Pwyllgor y tyst.

 

Cam i’w gymryd:

 

Cytunodd Gareth Hall i ddarparu:

 

·         rhagor o wybodaeth am waith briffio gyda’r Gweinidog perthnasol o ran cynigion Cymdeithas Tai Clwyd Alyn i ddefnyddio safle gwesty’r River Lodge.

·         Eglurder ar a gafwyd unrhyw esiamplau eraill o Awdurdod Datblygu Cymru / Llywodraeth Cymru yn methu â chynnal gwerthusiad annibynnol ar gaffael tir.

·         Eglurder ar ba bryd y comisiynwyd yr adolygiad cydymffurfio.

·         E-bost a gafwyd gan reolwr llinell Amanda Brewer yn amlinellu natur ei rôl ar fwrdd Powys Fadog a sicrwydd bod yr achos o  wrthdaro buddiannau yn cael ei reoli’n effeithiol.


10/10/2012 - Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen - Tystiolaeth gan Powys Fadog

2.1 Croesawodd y Cadeirydd Pol Wong, Prif Weithredwr a Chadeirydd Powys Fadog.

 

2.2 Holodd y Pwyllgor y tystion.

 

Cam i’w gymryd:

 

Cytunodd Powys Fadog i ddarparu:

 

·         rhagor o wybodaeth am pryd y daeth dosbarthiadau crefft ymladd i ben ar hen safle gwesty’r River Lodge;