Penderfyniadau

Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

24/07/2019 - Consideration of proposals to amend the Public Audit (Wales) Act 2013: Evidence session 4

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd ar gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.