Penderfyniadau

SL(5)014 - Canllawiau Codi Tâl i Ofwat (rheoleiddiwr economaidd y sector dŵr) (Cyflwynwyd yn Saesneg yn unig)

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

No decisions have been published that you have permission to view