Penderfyniadau

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2017-18

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

09/01/2017 - Welsh Government draft budget 2017 - 18 - consideration of draft letters

Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyrau ynghylch y gyllideb ddrafft, yn amodol ar fân newidiadau.

 


15/07/2016 - Consideration of the approach to scrutiny of the draft budget

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18.

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion ar gyfer y gyllideb ddrafft er mwyn llywio gwaith craffu'r Pwyllgor, a gynhelir yn ystod toriad yr haf.