Penderfyniadau

Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

01/03/2017 - Questions to the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure

Dechreuodd yr eitem am 13.57

 

Gofynnwyd y 7 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 3 gan y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl cwestiwn 2.


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu