Penderfyniadau

Blaenraglen Waith - Pwyllgor Menter a Busnes

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

25/11/2015 - Spring 2016 Forward Work Programme

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Flaenraglen Waith.


18/09/2015 - Blaenraglen Waith

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Flaenraglen Waith.


08/07/2015 - Autumn Forward Work Programme

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar Flaenrglen Waith yr hydref.


20/05/2015 - Maritime Economy Scoping Paper

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Papur Cwmpasu Economi Morol.


26/03/2015 - Discussion of scope of Legacy Inquiry

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Papur Cwmpasu ar Etifeddiaeth.


26/03/2015 - Discussion of Transport Future Work Programme

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Papur Cwmpasu ar Drafnidiaeth.


18/03/2015 - Blaenraglen Waith

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar Flaenraglen Waith Haf 2015.


25/11/2013 - De-brief and discussion on the review of work and forward work programme (13.00-13.40)

6.1 Sesiwn breifat: Cytunodd y Pwyllgor ar ei flaenraglen waith.