Penderfyniadau

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

25/11/2015 - Dadl ar Gyfnod 4 y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Dechreuodd yr eitem am 16.12

NDM5893 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru).

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


18/11/2015 - Debate on Stage 3 of the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 16.14

Gwaredwyd y gwelliannau yn y drefn yr oedd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 10 Tachwedd 2015.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 77:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 77 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 103

Derbyniwyd Gwelliant 104 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 78:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 79:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 80 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 81 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 82:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 83:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 84 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 85:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 86:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Gwrthodwyd Gwelliant 86.

Derbyniwyd Gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 87 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 88 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 89 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 90 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 78 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 91.

Gan fod gwelliant 78 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 92.

Derbyniwyd Gwelliant 93 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 94:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

27

52

Gwrthodwyd Gwelliant 94.

Derbyniwyd Gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 95:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

38

52

Gwrthodwyd Gwelliant 95.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 96:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 97 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 98:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 40 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 41.

Gan fod gwelliant 95 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 99.

Gan fod gwelliant 95 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 100.

Derbyniwyd Gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 6 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 68 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigwyd Gwelliant 75.

Derbyniwyd Gwelliant 15 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 16 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 18 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Tynnwyd Gwelliant 42 yn ôl.

Ni chynigwyd Gwelliant 43

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 44.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 45.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 46.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 47.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 48.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 49.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 50.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 51.

Ni chynigiwyd gwelliant 52.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 53.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 54.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 55.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 56.

Derbyniwyd Gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigwyd gwelliant 57.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 58.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 59.

Derbyniwyd Gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 60.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 61.

Ni chynigwyd gwelliant 62.

Derbyniwyd Gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 63.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 64.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 65.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 66.

Derbyniwyd Gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 26 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 28 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 29 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 30 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 31 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 13 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 14 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 32 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 33 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 95 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 101.

Derbyniwyd Gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 102 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 76 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


11/11/2015 - Order of consideration of Amendments for the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 14.28

NDM5866 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a) Adran 2

b) Atodlen 1

c) Adrannau 3 - 63

d) Adran 1

e) Adran 66

f) Atodlen 2

g) Adrannau 67 – 174

h) Adrannau 64 – 65

i) Adrannau 175 – 184

j) Atodlen 3

k) Adrannau 185 – 189

l) Teitl Hir

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


15/07/2015 - Debate on the Financial Resolution of the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 17.56

NDM5815 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


15/07/2015 - Debate on the General Principles of the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 16.57

NDM5814 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


18/06/2015 - Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Bill: Consideration of the Committee's response

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft.