Penderfyniadau

Cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

23/10/2015 - Employment Opportunities for People Over 50

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft ar Gyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed.