Penderfyniadau

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

17/03/2016 - Statement by the Minister for Finance and Government Business on City Deals

Dechreuodd yr eitem am 15.01


24/02/2016 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: Invest to Save Programme Update

Dechreuodd yr eitem am 14.45


09/12/2015 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: Draft Budget 2016-17

Dechreuodd yr eitem am 14.47


02/12/2015 - Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Polisi Caffael - Ysgogi Gwelliant ac Ymgysylltu â Busnesau

Dechreuodd yr eitem am 15.12


25/11/2015 - Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Adroddiad ar Daith Cyllideb 2015 – 'Buddsoddi yn y Gymru a Garem'

Dechreuodd yr eitem am 14.24


04/11/2015 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: State of the Estate Report

Dechreuodd yr eitem am 16.14


14/10/2015 - Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Hynt rhaglenni ariannu yr UE

Dechreuodd yr eitem am 15.01


07/10/2015 - Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Canlyniad yr ymgyngoriadau ar y Dreth Trafodiadau Tir a'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Dechreuodd yr eitem am 15.08


23/09/2015 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: 2015-16 In-Year Commitments

Dechreuodd yr eitem am 14.47


15/07/2015 - Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Cyflwyniad i'r Bil Casglu a Rheoli Trethi

Dechreuodd yr eitem am 15.04


24/06/2015 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: Wales Infrastructure Investment Plan for Wales Annual Report 2015

Dechreuodd yr eitem am 15.12


24/06/2015 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: Budget Tour 2015 - Investing in the Wales We Want

Dechreuodd yr eitem am 14.38


10/06/2015 - Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Cyflawni Newid yng Nghymru drwy’r Polisi Caffael

Dechreuodd yr eitem am 15.27


03/06/2015 - Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Adroddiad o Gynnydd Cronfeydd Strwythurol yr UE 2014-2020

Dechreuodd yr eitem am 15.36


03/06/2015 - Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Y diweddaraf am y Gronfa Buddsoddi i Arbed

Dechreuodd yr eitem am 15.04


20/05/2015 - Statement by the Minister for Finance and Government Business on: EU Funding Ambassadors

Dechreuodd yr eitem am 14.50


13/05/2015 - Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Llysgenhadon Cyllid yr UE - Gohirwyd tan 19 Mai


22/04/2015 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: Community Asset Transfers in Wales

Dechreuodd yr eitem am 16.02

 

 


25/03/2015 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: Strengthening Procurement Policy

Dechreuodd yr eitem am 15.06


11/02/2015 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: Tax Devolution in Wales - Consultation on a Land Transaction Tax

Dechreuodd yr eitem am 15.24

 


14/01/2015 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: Autumn Statement Consequential Allocations

Dechreuodd yr eitem am 14.58


12/11/2014 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: Update on 2014-2020 European Structural Fund Programmes

Dechreuodd yr eitem am 14.47


07/10/2014 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: Launch of the 2014 Invest to Save funding round

Dechreuodd yr eitem am 17.21


01/10/2014 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: The Draft Budget 2015-16

Dechreuodd yr eitem am 14.28