Penderfyniadau

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

17/03/2016 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 2 – 4 a 4 – 9. Cafodd cwestiynau 1, 4 a 10 eu grwpio i’w hateb gyda’i gilydd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


11/02/2016 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 11 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


14/01/2016 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 1 ac 8 eu grwpio. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


19/11/2015 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 14 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


15/10/2015 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


02/07/2015 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 12 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 4 a 6 eu grwpio. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


04/06/2015 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 1–8, 11 a 13-14. Cafodd cwestiynau 3 a 7 eu grwpio. Tynnwyd cwestiynau 9, 10 a 12 yn ôl. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


30/04/2015 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 11 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


12/03/2015 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 2 a 10 eu grwpio. Gwahoddodd y Llywydd llefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


25/02/2015 - Statement by Minister for Finance and Government Business: Landfill Disposals Tax

Dechreuodd yr eitem am 15.21


05/02/2015 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd yr 11 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 1 a 4 a chwestiynau 3 ac 11 eu grwpio.

 

Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


11/12/2014 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 7, 10, 11, 13 a 15 eu grwpio.

 

Gwahoddodd y Llywydd llefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


13/11/2014 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd yr 11 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


09/10/2014 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 13.31

 

Gofynnwyd yr 11 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


24/09/2014 - Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Lansio’r Papur Gwyn ar Gasglu a Rheoli Trethi Datganoledig yng Nghymru

Dechreuodd yr eitem am 15.12


17/09/2014 - Statement by the Minister for Finance and Government Business: The Sixth Cohesion Forum

Dechreuodd yr eitem am 16:13