Penderfyniadau

Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

01/06/2015 - Debate on the Health and Social Care Committee's report on its inquiry into new psychoactive substances

Dechreuodd yr eitem am 15.35

 

NDM5756 David Rees (Aberafan)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mawrth 2015.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.