Ymgynghoriad

A yw plant a phobl ifanc anabl yn cael mynediad cyfartal at addysg a gofal plant?

Diben yr ymgynghoriad

Cyfeiriwch at dudalen yr ymchwiliad am ragor o wybodaeth a’r wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwiliad.

 

 

Sylwer bod rhai ymatebion wedi cael eu cyfyngu ar gais yr anfonwr.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddChildren@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565