Ymgynghoriad

Y Bil Isafswm Lefelau Staffio Nyrsys (Cymru)

Diben yr ymgynghoriad

Mae Kirsty Williams yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer deddf newydd yng Nghymru, y Bil Isafswm Lefelau Staffio Nyrsys (Cymru).  

 

Os ydych yn dymuno cyfrannu at yr ymgynghoriad, gweler y llythyr isod sy'n rhoi rhagor o wybodaeth am y cynigion ac yn gofyn nifer o gwestiynau.

 

Mae’r ymgynghoriad yn dod i ben ar 17 Mehefin 2014.

 

Anfonwch eich ymatebion dros yr e-bost at Ymgynghoriad.BilStaffioNyrsys@Cymru.gov.uk

 

Dogfennau ategol