Ymgynghoriad

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Cynhaliodd Kirsty Williams AC ymgynghoriad yn gynharach eleni mewn perthynas â chynigion ar gyfer deddf newydd yng Nghymru sy’n ymwneud â lefelau staffio nyrsys.

 

Bellach, mae Kirsty yn gofyn am sylwadau ar ei Bil drafft; Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru).

 

Os ydych am gyfrannu, gweler y llythyr isod sy’n rhoi rhagor o wybodaeth am y cynigion.

 

Daw’r ymgynghoriad i ben ddydd Gwener, 12 Medi 2014.

 

Anfonwch eich ymatebion drwy e-bost at Consultation.NurseStaffingBill@cymru.gov.uk

 

Datgelu gwybodaeth

Mae rhagor o fanylion am sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth yn www.assemblywales.org/cy/help/privacy/help-inquiry-privacy.htm. Gofalwch eich bod yn ystyried y manylion hyn yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor. Neu, mae copi caled o'r polisi hwn i'w gael drwy gysylltu â'r Clerc.

Dogfennau ategol