Manylion cyswllt

Diabetes

Jayne Bryant AS (Cadeirydd)

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

01633 376 627

Jayne.Bryant@senedd.cymru

Rhun ap Iorwerth AS

1B Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU

01248 723 599

rhun.apiorwerth@senedd.cymru

Mike Hedges AS

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@senedd.cymru

Vikki Howells AS

27 High Street
Aberdâr
CF44 7AA

01685 881 388

Vikki.Howells@senedd.cymru

Altaf Hussain AS

80 Stryd Fawr
Gorseinon
Abertawe
SA4 4BL

0300 200 7259

Altaf.Hussain@senedd.cymru

Mark Isherwood AS

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
Mold
Treffynnon
CH7 1EG

01352 710232

Mark.Isherwood@senedd.cymru

Joel James AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7263

Joel.James@senedd.cymru

Samuel Kurtz AS

16 High Street
Narberth
Sir Penfro
SA67 7AR

0300 200 7241

Samuel.Kurtz@senedd.wales

Peredur Owen Griffiths AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7204

Peredur.OwenGriffiths@senedd.cymru

Jenny Rathbone AS

165 Albany Road
Caerdydd
CF24 3NT

029 2025 6255

Jenny.Rathbone@senedd.cymru

Wendy Gane

(Ni roddir cyfeiriad)

Jon Matthias

(Ni roddir cyfeiriad)

Josh James

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Julia Platts

(Ni roddir cyfeiriad)

Chris Cottrell

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Rose Stewart

(Ni roddir cyfeiriad)

Sujatha Thaladi

(Ni roddir cyfeiriad)