Manylion cyswllt

Clefyd Seliag a Dermatitis Herpetiformis - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Aled Roberts AC (Cadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Jeff Cuthbert AC

(Ni roddir cyfeiriad)

Llyr Gruffydd AS

Canolfan Busnes Birch House
Hen Lon Parcwr
Rhutun
Sir Ddinbych
LL15 1NA

01824 703 593

Llyr.Gruffydd@senedd.cymru

Mike Hedges AS

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@senedd.cymru

Mark Isherwood AS

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
Mold
Treffynnon
CH7 1EG

01352 710232

Mark.Isherwood@senedd.cymru

Rhun ap Iorwerth AS

1B Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU

01248 723 599

rhun.apiorwerth@senedd.cymru

Lindsay Morgan

(Ni roddir cyfeiriad)

Henry Wilkins

(Ni roddir cyfeiriad)

Carole Carpenter

(Ni roddir cyfeiriad)

Jean Dowding

(Ni roddir cyfeiriad)

Graham Phillips

(Ni roddir cyfeiriad)