Rhestr bostio

Gofal Lliniarol a Hosbisau

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Mark Isherwood AS, Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn, 5 Halkyn Street, Treffynnon, , CH8 7TX, 01352 710232, , Mark.Isherwood@senedd.cymru
Rhun ap Iorwerth AS, 1B Stryd yr Eglwys, Llangefni, Ynys Môn, , LL77 7DU, 01248 723 599, , rhun.apiorwerth@senedd.cymru
Dai Lloyd AS, Uned 2, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Baglan, SA11 2FP, 0300 200 7255, , Dai.Lloyd@senedd.cymru
Janet Finch-Saunders AS, 29 Stryd Madog, Llandudno, , , LL30 2TL, 01492 871 198, , Janet.Finch-Saunders@senedd.cymru
Huw Irranca-Davies AS, Uned 2, 112-113 Commercial Street, Maesteg, , CF34 9DL, 0300 200 7105, , Huw.Irranca-Davies@senedd.cymru
Paul Harding, (Ni roddir cyfeiriad)
Simon Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Joyce Bellingham, (Ni roddir cyfeiriad)
Kathleen Caper, (Ni roddir cyfeiriad)
Tracey Livingstone, (Ni roddir cyfeiriad)
Professor Bill Noble, (Ni roddir cyfeiriad)
Andrew Wilson-Mouasher, (Ni roddir cyfeiriad)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu