Rhestr bostio

Asbestos

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Dawn Bowden AS, 110 Stryd Fawr, Merthyr Tudful, , , CF47 8AP, 0300 200 7170, , Dawn.Bowden@senedd.cymru
Jayne Bryant AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 01633 376627, , Jayne.Bryant@senedd.cymru
Janet Finch-Saunders AS, 29 Stryd Madog, Llandudno, , , LL30 2TL, 01492 871 198, , Janet.Finch-Saunders@senedd.cymru
Bethan Sayed AS, Unit 2, Brunel Way, Baglan Energy Park, Port Talbot, SA11 2FP, 01639 820 530, , Bethan.Sayed@senedd.cymru
Huw Irranca-Davies AS, Uned 2, 112-113 Commercial Street, Maesteg, , CF34 9DL, 0300 200 7105, , Huw.Irranca-Davies@senedd.cymru
Nick Ramsay AS, The Grange, 16 Maryport Street, Brynbuga, , NP15 1AB, 01291 674898, , Nicholas.Ramsay@senedd.cymru
Mike Hedges AS, 97 Pleasant Street, Morriston, Abertawe, , SA6 6HJ, 01792 790621, , Mike.Hedges@senedd.cymru
Cenric Clement-Evans, (Ni roddir cyfeiriad)
Dr Richard Attanoos, (Ni roddir cyfeiriad)
Kim Barrett, (Ni roddir cyfeiriad)
Nick Blundell, (Ni roddir cyfeiriad)
Lee Campbell, (Ni roddir cyfeiriad)
Julian Cason, (Ni roddir cyfeiriad)
Tim Cox, (Ni roddir cyfeiriad)
Bob McLaren, (Ni roddir cyfeiriad)
Gareth Morgan, (Ni roddir cyfeiriad)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu