Rhestr bostio

Y Grŵp Trawsbleidiol ar y Lluoedd Arfog a'r Cadetiaid - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Darren Millar AS, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, , , LL22 8LJ, 0300 200 6206, , Darren.Millar@senedd.cymru
Jocelyn Davies AC, (Ni roddir cyfeiriad)
Keith Davies AC, (Ni roddir cyfeiriad)
William Powell AC, (Ni roddir cyfeiriad)
Nick Beard, (Ni roddir cyfeiriad)
Gary Clarke, (Ni roddir cyfeiriad)
Tom Herman, (Ni roddir cyfeiriad)
Albie Fox Squadron Leader, (Ni roddir cyfeiriad)
James Miller, (Ni roddir cyfeiriad)
Brigadier Napier, (Ni roddir cyfeiriad)