Rhestr bostio

Masnachu mewn Pobl yng Nghymru - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Joyce Watson AS, 3 Heol Gocht, Caerfyrddin, , , SA31 1QL, 01267 233 448, , Joyce.Watson@senedd.cymru
Keith Davies AC, (Ni roddir cyfeiriad)
Bethan Sayed AS, Unit 2, Brunel Way, Baglan Energy Park, Port Talbot, SA11 2FP, 01639 820 530, , Bethan.Sayed@senedd.cymru
Ken Skates AS, Unit 22, The Malthouse Business Centre, Regent Street, Llangollen, LL20 8HS, 01978 869058, , Ken.Skates@senedd.cymru
Mwenya Chimba, (Ni roddir cyfeiriad)
Barbara Natasegara, (Ni roddir cyfeiriad)