Manylion cyswllt

Materion Pobl Fyddar

Mark Isherwood AS (Cadeirydd)

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
Mold
Treffynnon
CH7 1EG

01352 710232

Mark.Isherwood@senedd.cymru

Rhun ap Iorwerth AS

1B Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU

01248 723 599

rhun.apiorwerth@senedd.cymru

Mike Hedges AS

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@senedd.cymru

Peredur Owen Griffiths AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7204

Peredur.OwenGriffiths@senedd.cymru

Sarah Angove

(Ni roddir cyfeiriad)

Jonathan Arthur

(Ni roddir cyfeiriad)

George Baldwin

(Ni roddir cyfeiriad)

Jacqui Bond

(Ni roddir cyfeiriad)

Stephen Brattan-Wilson

(Ni roddir cyfeiriad)

Michael Britland

(Ni roddir cyfeiriad)

Alison Bryan

(Ni roddir cyfeiriad)

Anthony Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

Michelle Fowler-Powe

(Ni roddir cyfeiriad)

Nicola George

(Ni roddir cyfeiriad)

Jonathan Joseph

(Ni roddir cyfeiriad)

Callum Mclean

(Ni roddir cyfeiriad)

Cathie Robins-Talbot

(Ni roddir cyfeiriad)

Karen Robson

(Ni roddir cyfeiriad)

Louise Sweeney

(Ni roddir cyfeiriad)

Debbie Thomas

(Ni roddir cyfeiriad)

Sarah Thomas

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Rob Wilks

(Ni roddir cyfeiriad)

Nigel Williams

(Ni roddir cyfeiriad)