Dewiswch y pecyn dogfennau o’r agenda

Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd
Dydd Mawrth, 8 Ionawr 2019 13.30

Dewiswch y pecyn adroddiadau yr ydych yn dymuno ei weld:

Atodiadau ar gael :