Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Hydref 2022
Dydd Llun  Dydd Mawrth  Dydd Mercher  Dydd Iau  Dydd Gwener 

3 Hydref

4 Hydref

5 Hydref

6 Hydref

7 Hydref

10 Hydref

11 Hydref

12 Hydref

13 Hydref

14 Hydref

17 Hydref

18 Hydref

19 Hydref

20 Hydref

21 Hydref

24 Hydref

25 Hydref

26 Hydref

27 Hydref

28 Hydref

31 Hydref

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd

Y Pwyllgor Busnes sy'n pennu dyddiadau Toriadau'r Senedd

Dyddiadau'r toriadau sydd wedi'u cadarnhau

Tymor

Dyddiadau

Haner Tymor yr Hydref

Dydd Llun 31 Hydref 2022 – Dydd Sul 6 Tachwedd 2022

Y Nadolig

Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022 – Dydd Sul 8 Ionawr 2023

Hanner Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 20 Chwefror 2023 – Dydd Sul 26 Chwefror 2023

Y Pasg

Dydd Llun 3 Ebrill 2023 – Dydd Sul 23 Ebrill 2023

Dyddiadau arfaethedig

Tymor

Dyddiadau arfaethedig

Hanner Tymor y Sulgwyn 2022

Dydd Llun 29 Mai 2023 – Dydd Sul 4 Mehefin 2023

Yr Haf

Dydd Llun 17 Gorffennaf 2023 – Dydd Sul 10 Medi 2023