Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Chwefror 2024
Dydd Llun  Dydd Mawrth  Dydd Mercher  Dydd Iau  Dydd Gwener 

1 Chwefror

2 Chwefror

5 Chwefror

6 Chwefror

7 Chwefror

8 Chwefror

9 Chwefror

12 Chwefror

13 Chwefror

14 Chwefror

15 Chwefror

16 Chwefror

19 Chwefror

20 Chwefror

21 Chwefror

22 Chwefror

23 Chwefror

26 Chwefror

27 Chwefror

28 Chwefror

29 Chwefror

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd

Y Pwyllgor Busnes sy'n pennu dyddiadau Toriadau'r Senedd

Dyddiadau'r toriadau sydd wedi'u cadarnhau

Tymor

Dyddiadau

Y Nadolig

Dydd Llun 18 Rhagfyr 2023 – Dydd Sul 7 Ionawr 2024

Hanner Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 12 Chwefror 2024 – Dydd Sul 18 Chwefror 2024

Y Pasg

Dydd Llun 25 Mawrth 2024 – Dydd Sul 14 Ebrill 2024

Hanner Tymor y Sulgwyn

Dydd Llun 27 Mai 2024- Dydd Sul 2 Mehefin 2024

Yr Haf

Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024 – Dydd Sul 15 Medi 2024

Dyddiadau arfaethedig

Tymor

Dyddiadau arfaethedig

Hanner Tymor yr Hydref

Dydd Llun 28 Hydref 2024- Dydd Sul 3 Tachwedd 2024

Toriad y Nadolig

Dydd Llun 16 Rhagfyr 2024 – Dydd Sul 5 Ionawr 2025