Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Awst 2021
Dydd Llun  Dydd Mawrth  Dydd Mercher  Dydd Iau  Dydd Gwener 

2 Awst

3 Awst

4 Awst

5 Awst

6 Awst

9 Awst

10 Awst

11 Awst

12 Awst

13 Awst

16 Awst

17 Awst

18 Awst

19 Awst

20 Awst

23 Awst

24 Awst

25 Awst

26 Awst

27 Awst

30 Awst

31 Awst

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd

Y Pwyllgor Busnes sy'n pennu dyddiadau Toriadau'r Senedd

Dyddiadau'r toriadau sydd wedi'u cadarnhau

Tymor

Dyddiadau

Y Sulgwyn

Dydd Llun 31 Mai 2021 - Dydd Sul 6 Mehefin 2021

Yr haf

Dydd Llun 19 Gorffennaf 2021 – Dydd Sul 12 Medi 2021

Dyddiadau arfaethedig

Tymor

Dyddiadau arfaethedig

Yr hydref

Dydd Llun 25 Hydref 2021 – Dydd Sul 31 Hydref 2021

Y Nadolig

Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021 - Dydd Sul 9 Ionawr 2022

Y Gwanwyn

Dydd Llun 21 Chwefror 2022 – Dydd Sul 27 Chwefror 2022